Kontakty

Organizaci studia na česko-francouzských bilingvních sekcích koordinuje na celostátní úrovni Francouzský institut v České republice ve spolupráci v Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Francouzský institut v Praze

Mgr. Jiří Votava, MBA
odborný referent - excelentní obory vzdělání a školní mobility
tel.: 221 401 057
e-mail: jiri.votava ifp.cz
vCard

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Mgr. Jaroslava Tláskalová
odborná referentka
Odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha
tel.: 234 811 464
e-mail: jaroslava.tlaskalova msmt.cz

Kontakty na francouzská lycea:

- Dijon

Lycée Carnot
16, Boulevard Thiers
21000 Dijon

webové stránky školy

Na české sekci Carnotova lycea studují dívky i chlapci. Ubytování je zajištěno na internátě školy ve dvou nebo třílůžkových pokojích. K úspěšnému průběhu studia českých studentů na této sekci přispívá také česká lektorka kmenově působící na Burgundské univerzitě.

Po úspěšném složení maturity mají nejlepší studenti možnost pokračovat dál ve studiu bakalářského oboru na Ústavu politických studií v Dijonu (Institut d’études politiques de Dijon). K tomu ovšem musejí nejprve úspěšně projít přijímacím řízením (pro studenty ze střední a východní Evropy organizuje Ústav politických studií v Dijonu speciální přijímací řízení). Z celkového počtu přijatých studentů mohou někteří vybraní studenti také získat stipendium.

Další kontakty:

- město Dijon
- region Burgundsko-Franche-Comté
- regionální školský úřad (rectorat)

Propagační videa:

- Dijon vue du ciel
- Dijon from the sky
- Dijon, la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin

Další užitečné odkazy:

- Carnotovo lyceum na stránkách wikipedie
- rod Carnotů (významná francouzská rodina, která dala Francii mj. zakladatele termodynamiky nebo francouzského prezidenta (1887-1894)

-  Nîmes:

Lycée Alphonse Daudet
3, Boulevard Victor-Hugo
30039 Nîmes

webové stránky školy
česká sekce

Na české sekci lycea Alphonse Daudeta v Nîmes studují pouze dívky. Ubytování je zajištěno v internátě školy v jednolůžkových pokojích. Na lyceu působí také česká asistentka, která vyučuje předmět Český jazyk a literatura. Díky přítomnosti české asistentky na této škole je lyceum v Nîmes jedinou školou ve Francii, která už několik desítek let nabízí češtinu jako nepovinný předmět i francouzským studentům. Existence české sekce mj. napomohla rozvoji pravidelných školních výměn se dvěma pražskými gymnázii z městské části Praha 1.

Další kontakty:

- město Nîmes
- region Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
- regionální školský úřad (rectorat)

Videoprezentace:

- Nîmes : Ici l’histoire a de l’avenir
- galerie de photos et vidéos de Nîmes

Další užitečné odkazy:

- lyceum Alphonse Daudeta na stránkách wikipedie
- Alphonse Daudet, francouzský spisovatel a novinář

Tisknout článek Verze pro tisk