Zlepšení ústního projevu ve francouzštině (B1-B2)

Kurz přispívá prostřednictvím modelových komunikačních situací (debat, vyprávění příběhů, her…) k větší spontánnosti a plynulosti ústního projevu.

Studenti tak postupně získávají „přirozenější“ výslovnost, která se přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích. V kurzu se pracuje formou opakování poslechu, promluv účastníků, analýzou chyb a následnou nápravou.
Kurz vede zároveň k pochopení vztahů mezi mluvenou a psanou francouzštinou a tím k posílení srozumitelnosti promluvy.

Zápisy do podzimních kurzů

Více v naší brožuře

Tisknout článek Verze pro tisk