Výzva k podávání přihlášek do programu Courants du Monde 2016

Semináře pro profesionály z kulturních institucí

« Conservation physique et numérique des collections des bibliothèques »

« Les politiques culturelles et leur administration »

« Enjeux et mise en œuvre de la médiation dans les structures culturelles »

« Financement et économie de la culture »

  • Termín stáže: 10. – 21. října 2016 (včetně)
  • Termín odevzdání přihlášek na Francouzsky institut v Praze: pátek 10. června 2016

Všechny semináře pouze ve francouzském jazyce, znalost francouzštiny nutná!

Zde program stáží a přihláška:

Word - 158 kb
Formulaire_CDM_fran­cophones2016
Word - 158 kb
Formulaire_CDM_fran­cophones2016
PDF - 130.4 kb
Fiche_Financementeco­nomie_francophone_20­16
PDF - 133 kb
Fiche_Institutions_c­ulturelles_administr­ation_francophone_20­16
PDF - 130.8 kb
Fiche_mediation_fran­cophone2016

Přihlášky zasílejte na adresu:
Francouzský institut v Praze, paní Markéta Žaludová
Štěpánská 35, box 850, 111 21 Praha 1

Informace:
Francouzský institut v Praze, paní Markéta Žaludová
Tel. 221 401 005, e-mail: marketa.zaludova ifp.cz
www.ifp.cz nebo www. www.maisondesculturesdumonde.org

Tisknout článek Verze pro tisk