Vydavatelství

- POBYTOVÁ STIPENDIA A VZDěLÁVACÍ PROGRAMY PRO KNIHKUPCE - MINISTERSTVO KULTURY A KOMUNIKACE - POBYTY PRO ZAHRANIČNÍ FRANKOFONNÍ KNIHKUPCE - KULTURNÍ POBYTY "KNIHA A ČETBA" -

Každý rok na podzim nabízejí kulturní pobyty asi čtyřiceti profesionálům individuální a tematický program, složený z osobních setkání a odborných prohlídek při některé z francouzských veřejných či soukromých kulturních institucí v Paříži anebo v regionech. Tyto pobyty, jejichž program je zaměřen na metody řízení a organizace kultury ve Francii, se týkají následujících oblastí : kulturní činnosti; výtvarné umění; muzea; architektura, urbanismus a památky ; film; knihy a četba, knihovny ; archivy ; tanec, hudba, divadlo, cirkus.

Podle svého zaměření, odbornosti a pracovního projektu se účastníci setkávají se svými institucionálními partnery, odpovědnými pracovníky a profesionály z různých kulturních zařízení, sdružení, se soukromými partnery, umělci, organizátory festivalů a jiných kulturních akcí.

Kulturní pobyty umožňují účastníkům konfrontovat své zkušenosti a znalosti, rozšířit si své schopnosti, navázat kontakty se svými francouzskými kulturními partnery a podílet se na vytváření sítě mezinárodních profesionálů.

Místo setkání : Paříž/Île-de-France anebo v regionech

Doba trvání : 3 týdny, z toho 2 týdny individuálního pobytu

http://www.mcm.asso.fr, rubrika " programmes de formation " (vzdělávací programy)


- DOTACE NA PŘEKLADY FRANCOUZSKÝCH DĚL DO CIZÍCH JAZYKŮ -
Tyto dotace usnadňují překládání původních francouzských děl, protože hradí část nákladů na překlad knih, jejichž práva byla již postoupena nakladatelem nebo jsou předmětem jednání. Projekt musí předložit francouzský nakladatel, vlastník autorských práv k překládanému dílu. Všechny jazyky jsou akceptovány.

Vybrané ediční oblastí : literatura obecně, humanitní vědy, věda a technika, divadlo, komiksová literatura, literatura pro mládež. Vyloučeny jsou : školní učebnice, praktické průvodce a časopisy, ale také díla, spadající do veřejné sféry.

Práva musí být předem postoupena. Přesto nakladatelé mohou výjimečně předložit žádosti, ve kterých bylo dohodnuto se zahraničním nakladatelem provizorní postoupení práv nebo opce : v takovém případě hovoříme o dohodě o souhlasu.
Přeložené dílo nesmí být vydáno dříve než budou oznámeny výsledky komise.

http://www.centrenationaldulivre.fr


- CHRONOLOGIE FRANCOUZSKÉHO VYDÁVÁNÍ KNIH OD ROKU 1900 -

Tato chronologie vychází z disertační práce Pascala Fouchého o vydavatelské činnosti v meziválečném období. Historik Pascal Fouché spolupracoval na 4. dílu Dějin vydávání knih ve Francii (Promodis, 1986). Vydal také monografie vydavatelů, jedno dílo o Francouzském vydavatelství za okupace 1940-1944 (BLFC, 1987) a řídil Vydávání j’knih ve Francii od roku 1945 (nakladatelství Cercle de la Librairie, 1998). Sám vydal Proustovu a Célinovu korespondenci spolu s nakladatelstvím Gallimard (Gallimard, 1989 a 1991).

www.edition-fr.com


- SEZNAM FRANKOFONNÍCH VYDAVATELSTVÍ -

Seznam francouzských nakladatelů BIEF

www.bief.org


- SEZNAM NAKLADATELŮ A KNIŽNÍHO ŘETĚZCE DILICOM -

DILICOM (nový název společnosti Edilectre) je meziprofesní služba, jejímž úkolem je již od roku 1989 usnadňovat Výměnu digitalizovaných dat (EDI) v komerčním knižním sektoru. Určen je především distributorům a knihkupcům.

www.dilicom.net


- NÁRODNÍ NAKLADATELSKÁ ODBOROVÁ ORGANIZACE -

Národní nakladatelská odborová organizace (SNE), profesní organizace nakladatelských společností, hájí zájmy vydavatelů publikací všeho druhu, přímo i nepřímo vytvářených a prodávaných široké veřejnosti, a to jakoukoli formou a na jakémkoli formátu.

Zastupuje nakladatelskou profesi před národními institucemi veřejnoprávního i soukromého charakteru, podílejících se na vydavatelské a nakladatelské činnosti, ale také před Federací evropských nakladatelů (FEE), hájící jejich zájmy před evropskými institucemi, například před Mezinárodní unií nakladatelů (UIE).

www.sne.fr


- NAKLADATELÉ FRANKOFONNÍ AFRIKY -

Skupina čtyřiceti afrických nakladatelů představuje přes 850 jiných než vzdělávacích titulů.

www.afrilivres.com


- NÁRODNÍ SDRUŽENÍ KNIŽNÍCH NAKLADATELŮ QUEBEKU A KANADY -

Národní sdružení knižních nakladatelů (ANEL) vzniklo v roce 1992 a seskupuje frankofonní nakladatelské domy Quebeku a Kanady.

www.anel.qc.ca/ANEL.asp


- ŠVÝCARSKÉ SDRUŽENÍ NAKLADATELŮ FRANCOUZSKÉHO JAZYKA -

Švýcarské sdružení nakladatelů francouzského jazyka (ASELF) je sdružením nakladatelů působících ve Švýcarsku, kteří vydávají knihy ve francouzském jazyce, ale také nakladatelů působících ve francouzsky hovořící části Švýcarska, kteří vydávají díla v jiném jazyce než ve francouzštině. ASELF je členem Mezinárodní unie nakladatelů (UIE) a Unie nakladatelů ve francouzském jazyce (UELF). Jejím členem je asi 73 nakladatelů.

www.culturactif.ch/editions/asef1.htm


- SEZNAM BELGICKÝCH NAKLADATELŮ A DISTRIBUTORŮ -

Sdružení belgických nakladatelů (ADEB) si klade za cíl hájit, reprezentovat, informovat a pomáhat všem profesionálům, nakladatelům, distributorům frankofonních belgických knih všech formátů v Belgii i v zahraničí. Z tohoto titulu ADEB vystupuje jako mluvčí všech těchto profesí.

www.adeb.be

Tisknout článek Verze pro tisk