Vědecká a univerzitní spolupráce

Prezentace vědecké a univerzitní sekce

Činnost vědecké a univerzitní sekce se soustřeďuje okolo 4 hlavních priorit:

- podpora bilatelárních a multilaterálních výměn a spolupráce v oblasti technologie a vědy

- sledování politik v oblasti výzkumu a vývoje a vědeckých a technologických aktualit

- propagace vysokoškolského studia ve Francii a rozvoj česko-francouzských magisterských programů

- podpora mobility studentů mezi Francií a Českou republikou

Při své práci využívá, mimo jiné, tyto nástroje :

- šíření informací (elektronický bulletin vědeckých a technologických aktualit, souhrnné zprávy) ;

- podpora při zakládání a realizaci výzkumných projektů (Program Vltava, organizace kolokvií, Program Hubert Curien-Barrande, ECO-NET) ;

- setkání a výměny mezi výzkumnými pracovníky (Program Vltava, Studentské vědecké ceny) ;

- podpora studentské mobility a univerzitních studií (stipendia, program partnerských magisterských oborů, frankofonní studijní univerzitní obory).

Francouzský institut v Praze
Vědecká a univerzitní sekce
Štěpánská 35
P. O. Box 850
111 21 Praha 1
Recepce: (+420) 221 401 011

- Mathieu WELLHOFF
Atašé pro vědu a vysoké školy
Tel : (+420) 221 401 024
E-mail: mathieu.wellhoff ifp.cz

- Julie HALLAC
Zástupkyně atašé pro vědu a vysoké školy
Tel : (+420) 221 401 003
E-mail: julie.hallac ifp.cz

- Magali GENTE
Odpovědná pracovnice Campus France Česká republika
Tel : (+420) 221 401 058
E-mail: prague campusfrance.org

- Amandine DURAZ
Koordinátor frankofonního studijního programu MFTAP v Brně
Tel : (+420) 549 493 075
E-mail:
mftap econ.muni.cz
brno campusfrance.org

Tisknout článek Verze pro tisk