Ioana Popa : Překlady studené války: aktéři a praktiky cirkulace knih přes železnou oponu a jejich recepce ve Francii.

Pondělí 11. dubna 2016 18:00
Institut français de Prague - Salle de conférence 5. étage
Stepanska 35 - Praha 1

Přednáška a diskuse pro širokou veřejnost organizovaná CEFRESem a Francouzským institutem v Praze.
Téma: Překlady studené války: aktéři a praktiky cirkulace knih přes železnou oponu a jejich recepce ve Francii.
Diskutant: Jovanka Šotolová, vyučující na Ústavu translatologie FF UK a překladatelka z francouzštiny.

Jazyk: francouzsky se simultánním překladem do češtiny.
Vstup volný.

Ioana Popa působí jako vědecko-výzkumná pracovnice v CNRS a členka Ústavu politických a sociálních věd (ISP, UMR 7220). Vzděláním socioložka, zabývá se tato badatelka kulturními a vědeckými cirkulacemi mezi Východem a Západem během studené války. Její kniha Traduire sous contraintes. Littérature et communisme (1947-1989), která vyšla v roce 2010, spojuje sociologii překladu se sociologií literatury a intelektuálů. Ioana Popa je zároveň členka evropského projektu « International Cooperation in the Social and Human Sciences: Comparative Historical Perspectives and Future Possibilities (INTERCO-SSH) », 7. rámcového programu Evropské komise (2013-2017).

Tisknout článek Verze pro tisk