Překlad

Kurz je určen nejen pokročilým posluchačům se zájmem o komparativní a hlubší přístup k jazyku, ale i pro širokou veřejnost bez specifického vzdělání, jež se s překladem setkává v zaměstnání.

Prostřednictvím novinových článků a literárních či administrativních textů si studenti osvojí techniky, které jim pomohou pochopit rozdíly ve struktuře obou jazyků, obohatí si slovní zásobu, poznají rozmanitost francouzského jazyka a naučí se s ním zacházet v psané podobě.

Tento kurz je určen pro Vás v případě Vašeho zájmu :
- o různé typy překladů (obchodní, právnický, literární, novinářský, technický apod.)
- o osvojení si překladatelských technik
- o zlepšení úrovně francouzského jazyka, především písemného projevu (stylistika a styl vyjadřování)
- o historii překladu a jeho nástrojů.

V kurzu o 10 lekcích se po týdnu střídají 2 učitelé (jeden zaměřující se na překlad z češtiny do francouzštiny a druhý na překlad z francouzštiny do češtiny).

Zápisy do podzimních kurzů

Naší brožuře

Tisknout článek Verze pro tisk