Slavnost pro krále Slunce


Festival Letní slavností staré hudby

Pondělí 7. srpna 19:30 2017
Rudolfinum
Dvořákova síň náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Vstupenky

Festival Letní slavnosti staré hudby nabízí držitelům IF Passu slevu 10 % z ceny vstupenek na všechny tři francouzské koncerty – 11. 7., 20. 7. a 7. 8. 2017. Zájemci si mohou zarezervovat vstupenky přes webové stránky (vstupenky se rezervují za plnou cenu). Sleva bude odečtena z plné ceny při vyzvednutí vstupenek na pokladně - FESTIVALOVÉ CENTRUM V GALERII 1 - Štěpánská 47, Praha 1 na základě předložení IF Passu nebo hodinu před koncertem v pokladně v místě konání koncertu.

Nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV.
J.-B. Lully, A. Campra, A.-C. Destouches
Jodie Devos - soprán
Patrick Cohën-Akenine - koncertní mistr, nastudování
orchestr COLLEGIUM MARIANUM
Kopie unikátních nástrojů z orchestru Ludvíka XIV. „Les Vingt-quatre Violons du roi“

Tematika 18. ročníku Letních slavností staré hudby se věnuje Versailles, tedy sídlu francouzských králů na konci 17. a v průběhu 18. století, jež bylo zároveň nejvýznamnějším hudebním centrem Francie.

Úvodní festivalový koncert s názvem Král nebes (11. července v kostele sv. Šimona a Judy) je věnován dílům, jež za vlády tvůrce versailleského zámku Ludvíka XIV. vznikala pro velkolepou Královskou kapli. Jedná se o velká moteta (grands motets) M.-R. de Lalanda, která zazní v podání čtveřice mezinárodních sólistů a sboru Centra pro barokní hudbu ve Versailles Les Pages et les Chantres za doprovodu orchestru Collegium Marianum a pod taktovkou Oliviera Schneebeliho.
Slavnost pro krále Slunce na závěr festivalu představí nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV. od J.-B. Lullyho, A. Campry a A.-C. Destouchese. Koncert, který se koná 7. srpna 2017 v Dvořákově síni Rudolfina, je jedinečný také tím, že orchestr Collegium Marianum zahraje na kopie nástrojů ze slavného dvorního orchestru, takzvaných „24 králových houslí“ . Sólistkou večera bude sopranistka Jodie Devos.

7. 8. Slavnost pro krále Slunce
Francouzský barokní skladatel si v Rudolfinu nemůže nikdy připadat osamělý. Ač se to totiž v novorenesančním prostoru nezdá, baroko i Francie zde mají své trvalé zastoupení. Je však třeba pohlédnout na střechu, kde pražskému povětří dosud úspěšně vzdorují Bach, Händel a operní mistr Daniel-François-Esprit Auber. Není tedy divu, že 18. ročník Letních slavností staré hudby vyvrcholí právě tady, a to Slavností pro krále Slunce. Rezidenční soubor Collegium Marianum se pod vedením francouzského koncertního mistra Patricka Cohën-Akenina předvede ve své navýsost rozšířené podobě. Část orchestru bude totiž hrát na kopie unikátních smyčcových nástrojů z jedinečného versailleského orchestru Vingt-quatre Violons du roi (Dvacet čtyři králových houslí), který zažil největší slávu za vlády Ludvíka XIV. Zazní suity a árie z oper Lullyho, Campry či Andrého Cardinala Destouchese, přičemž svůj jedinečný soprán jim propůjčí Jodie Devos. Bude to událost natolik raritní, že se případně nedivme, pokud ji budou provázet mimořádné úkazy: na balustrádě Rudolfina přibude socha Ludvíka XIV. a během večerního koncertu vyjde Slunce…

Festival Letních slavností staré hudby

Osmnáctý ročník festivalu pokračuje v programové linii připravované ve spolupráci s prestižním Centrem pro barokní hudbu ve Versailles (Centre de musique baroque de Versailles – CMBV)
Více o spolupráci

Collegium Marianum CMBV
Tisknout článek Verze pro tisk