Školní rok 2011/2012

Ve školním roce 2011/2012 odjelo studovat do Francie na 21 středních škol cca 50 studentů z České republiky. Školní docházku realizovali v 1. nebo 2. ročníku lycea v oborech vzdělání s všeobecným zaměřením (studium gymnaziálního typu).