Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou specifickým typem studia, který nabízejí některá čtyřletá i víceletá gymnázia v České republice. V případě víceletých gymnázií je prvních třech letech studia posílena výuka francouzštiny a zpravidla od čtvrtého ročníku se pak studenti učí jeden nebo dva nejazykové předměty ve francouzštině; na všech školách se takto vyučuje dějepis a některé školy navíc nabízejí další nejazykový předmět (zeměpis nebo výtvarná výchova).

Evropské sekce s rozšířenou výukou francouzštiny jsou podporovány Francouzským velvyslanectvím v České republice, které jim poskytuje učebnice a potřebné pedagogické materiály. Tyto nedávno otevřené sekce doplňují již existující čtyři česko-francouzské bilingvní sekce.