Rezidenční pobyty pro umělce a kurátory

Francouzský institut v Praze, Meetfactory (Praha), Arson Villa (Nice), CEAAC (Strasbourg) a Institut français vyhlašují rezideční program pro české a francouzské umělce a kurátory.

Výzva k předkládání projektů pro české kurátory -
Rezidence Praha-Nice

Francouzsko-české vztahy a jejich rozvoj jsou součástí budování Evropy. V návaznosti na tuto myšlenku vznikla potřeba iniciovat a realizovat program výměnných rezidencí mezi Francií a Českou republikou.

V roce 2012 proto zahájil Francouzský institut v Praze a Francouzský institut nový program rezidenčních pobytů mezi Paříží a Prahou s názvem "Rezidence Praha-Paříž". Program byl určen na podporu a rozvoj práce francouzských umělců a kurátorů v zahraničí a zahraničních umělců a kurátorů ve Francii, a byl iniciován ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro současné umění MeetFactory.

V roce 2013, po úspěchu prvního ročníku programu, se projekt rozšířil o dva francouzské partnery, Villu Arson v Nice pro kurátorské rezidence, a CEAAC ve Štrasburku pro rezidenci umělce / umělkyně.

Předmět:

Francouzský institut v Praze, Francouzský institut a MeetFactory, o.p.s. iniciují novou výzvu k předkládání žádostí pro rezidenční pobyt českého kurátora v centru Arson Villa v Nice.

Oblasti zájmu:

- současné vizuální umění

Rezidence českého kurátora zahrnuje:

- ubytování a ateliér ve Villa Arson v Nice
- zpáteční doprava z místa pobytu v České republice a Nice v ekonomické třídě
- fixní příspěvek na výlohy ve výši € 1000

O Ville Arson:

Villa Arson, položena severně od Nice, je spojením vysoké umělecké školy, centra pro současné umění, rezidenčního centra a specializované mediatéky. Založena byla v roce 1972 a jejím posláním je umělecké vzdělávání, podpora umělecké tvorby a šíření současného umění. Každý rok hostí Villa Arson přibližně 8 francouzských a zahraničních rezidentů. Soustředí se na vytváření profesionálního zázemí, které bude umožňovat kreativní výměnu mezi umělci, studenty a různými typy publika.

Na podzim roku 2012 zahájila Villa Arson program krátkodobých rezidencí pro mladé kurátory, se záměrem vytvořit jim prostor pro psaní a přípravu výstavních projektů. Díky zázemí centra mohou rezidenti při svém výzkumu těžit z knihovních fondů mediatéky. Mají také příležitost setkat se s mladými umělci z Villy Arson, a případně je zahrnout do svých projektů. Villa Arson se opírá o podporu sítě Botox(s) , sdružující velkou část institucí současného umění v oblasti Côte d’Azur.

www.villa-arson.org

Termín rezidence:

Rezidence se bude konat od 1. do 30. září 2013. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.

Přijatí uchazeči musí splňovat následující požadavky:

- prokázat profesionální kariéru po dobu minimálně 5 let (včetně navrhovaných projektů a realizovaných samostatných a skupinových výstav)
- mít ukončená studia;
- mít dobrou znalost angličtiny;
- uvolnit se po dobu rezidence od svých profesních závazků

Výzva není věkově omezena. Na závěr rezidence je vyžadována prezentace výsledků výzkumu.

Žádost musí být napsána ve francouzském a / nebo anglickém jazyce a musí obsahovat:

- životopis;
- fotokopii průkazu totožnosti nebo platného cestovního pasu;
- čestné prohlášení o tom, že uchazeč je autorem či spoluautorem výstavních projektů zastoupených v portfoliu / životopise;
- motivační dopis o rozsahu maximálně 5 stran s motivací k pobytu, návrhem projektu a představou jeho realizace
- novinové články, texty, ukázky z katalogů výhodou

Výběrové řízení:

Umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat na konci května 2013. Finální výběr českého kurátora učiní francouzská strana na základě doporučení českého partnera.

Umělecká rada se zkládá z:

- Kurátorky rezidenčního programu MeetFactory
- Kulturní atašé Francouzského institutu v Praze
- Projektového manažer vizuálního umění Francouzského institutu v Praze
- Kurátorky MeetFactory
- Českého odborníka z řad současného umění

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Francouzský institut v Praze a Francouzský institut si vyhrazuje právo pozastavit, zkrátit, prodloužit nebo odložit Výzvu k předkládání žádostí "Residence Praha-Nice."

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do konce června na stránkách MeetFactory: www.meetfactory.cz.
Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.

Termín pro podání žádostí: do 7. června 2013 včetně.
Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výberového řízení přijaty.

Přihlášky posílejte kurátorce rezidenčního programu MeetFactory Zuzaně Jakalové na: zuzana meetfactory.cz.

Word - 829.5 kb
Appel_Praha_Nice_CZ
Výzva k předkládání projektů pro české umělce - Rezidence Praha-Strasbourg

Francouzsko-české vztahy a jejich rozvoj jsou součástí budování Evropy. V návaznosti na tuto myšlenku vznikla potřeba iniciovat a realizovat program výměnných rezidencí mezi Francií a Českou republikou.

V roce 2012 proto zahájil Francouzský institut v Praze a Francouzský institut nový program rezidenčních pobytů mezi Paříží a Prahou s názvem "Rezidence Praha-Paříž". Program byl určen na podporu a rozvoj práce francouzských umělců a kurátorů v zahraničí a zahraničních umělců a kurátorů ve Francii, a byl iniciován ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro současné umění MeetFactory.

V roce 2013, po úspěchu prvního ročníku programu, se projekt rozšířil o dva francouzské partnery, Villu Arson v Nice pro kurátorské rezidence, a CEAAC ve Štrasburku pro rezidenci umělce / umělkyně.

Předmět:

Francouzský institut v Praze společně s Francouzským institutem spustili novou výzvu k předkládání žádostí pro rezidenční pobyt českého umělce v CEAAC ve Štrasburku.

Preferovaná umělecká orientace:

- Fotografie, nová média a digitální umění, videoart (projekty mohou být multižánrové)

Rezidence pro české umělce zahrnuje:

- ubytování a ateliér v CEAAC Štrasburku
- zpáteční dopravu z místa pobytu na území České republiky do Štrasburku v ekonomické třídě
- fixní příspěvek na výlohy spojené s rezidencí ve výši 2.380 € (795 € za měsíc)

Popis CEAAC

CEAAC (Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines) bylo založeno v roce 1987 se záměrem rozvíjet a šířit současné umění v Alsasku. Od roku 1995 má centrum vlastní výstavní program.
Nezbytnou součástí mise a aktivit CEAAC je vzdělávání a zprostředkování současného umění na základě myšlenky demokratizace přístupu k současné kultuře. CEAAC představuje tvorbu mladých zahraničních rezidenčních umělců, ale také alsaských umělců, které podporuje během jejich pobytu v zahraničí. Pedagogický tým CEAAC společně s mezinárodními akademiky organizuje komentované prohlídky a návštěvy ateliérů pro rozmanité cílové skupiny, které chtějí získat rozhled v současném umění. Šíření povědomí o současném umění zvyšuje i vydáváním výstavních katalogů a publikací doprovázejícíh výstavy a další umělecké realizace. Vedle toho přispívají k lepší viditelnosti současného umění také umělecké projekty instalace iniciované CEAAC a rozptýlené po celém Alsasku.

http://ceaac.org/

Termín rezidence:

Rezidence se bude konat od 15. září do 15. prosince 2013. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.

Přijatí uchazeči musí splňovat následující požadavky:

- prokázat profesionální kariéru po dobu minimálně 5 let (včetně realizovaných samostatných a skupinových výstav a návrhů projektů)
- mít ukončená studia;
- mít dobrou znalost angličtiny;
- uvolnit se po dobu rezidence od svých profesních závazků

Výzva není věkově omezena. Na závěr rezidence je vyžadována prezentace výsledků výzkumu.

Žádost musí být napsána ve francouzském a / nebo anglickém jazyce a musí obsahovat:

- životopis;
- fotokopii průkazu totožnosti nebo platného cestovního pasu;
- čestné prohlášení o tom, že uchazeč je autorem či spoluautorem výstavních projektů zastoupených v portfoliu / životopise;
- motivační dopis o rozsahu maximálně 5 stran s motivací k pobytu, návrhem projektu a představou jeho realizace
- novinové články, texty, ukázky z katalogů výhodou

Výběrové řízení:

Umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat na konci května 2013. Finální výběr českého kurátora učiní francouzská strana na základě doporučení českého partnera.

Umělecká rada se zkládá z:

- Kurátorky rezidenčního programu MeetFactory nebo jejího zástupce
- Kulturní atašé Francouzského institutu v Praze
- Projektového manažer vizuálního umění Francouzského institutu v Praze
- Kurátorky MeetFactory
- Českého odborníka z řad současného umění

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné, a není možné se proti němu odvolat.

Francouzský institut v Praze a Francouzský institut si vyhrazuje právo pozastavit, zkrátit, prodloužit nebo odložit Výzvu k předkládání žádostí "Residence Praha-Strasbourg."

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději do konce června na stránkách MeetFactory: www.meetfactory.cz.
Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.

Termín pro podání žádostí do 7. června 2013 včetně.
Žádosti zaslané po tomto datu nebudou do výberového řízení přijaty.

Přihlášky posílejte kurátorce rezidenčního programu MeetFactory Zuzaně Jakalové na: zuzana meetfactory.cz.

Word - 254 kb
Appel_Praha_Strasbou­rg
Tisknout článek Verze pro tisk