SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VĚDECKÝCH CEN FRANCOUZSKÉHO VELVYSLANECTVÍ

Dne 22. června 2016 se v prostorách Buquoyského paláce v Praze

Dne 22. června 2016 se v prostorách Buquoyského paláce v Praze uskutečnilo slavnostní předávání vědeckých cen Francouzského velvyslanectví za výzkum v oblasti farmacie, lékařství, počítačových věd, chemie a humanitních věd. Tato ocenění mladým českým vědcům udílí Francouzské velvyslanectví ve spolupráci se svými partnery – společnostmi Bull/Atos, Sanofi, Pierre Fabre Médicament, Solvay ČR, Centrem excelence IT4Innovations, Českou společností chemickou a galerií KODL. Oficiálnímu ceremoniálu předsedal profesor Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii, společně s Jeho Excelencí Jean-Pierrem Asvazadourianem, velvyslancem Francie v České republice.

Na základě kvality představených vědecko-výzkumných doktorandských prací bylo celkem oceněno patnáct mladých českých vědců. Laureáti byli vybráni na základě účasti v celostátní soutěži a ústních prezentací, jež uchazeči, kteří úspěšně prošli prvním předvýběrem zúčastněných vysokých škol, přednesli před porotou složenou z francouzských a českých odborníků. Všichni ocenění obdrželi finanční odměnu od partnerských společností. Nositelům první a druhé ceny současně Francouzské velvyslanectví v České republice poskytlo stipendium na měsíční vědecko-výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři podle vlastního výběru.

Srdečně blahopřejeme všem laureátům letošního ročníku vědeckých ocenění.

Cena za farmacii – SANOFI, slečna Eva KOZIOLOVÁ (Ústav makromolekulární chemie, AVČR – Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) za výzkumnou činnost věnovanou « Development of polymer drug conjugates efficient in treatment of highly resistant solid tumors »

Cena Alberta Schweitzera – Pierre Fabre Médicament, slečna Michaela KOTROVÁ (2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za vědeckou práci zaměřenou na « Next Generation Sequencing in Paediatric Acute Lymphoblastic Leukaemia Risk Stratification »

Cena Josepha Fouriera – Bull/Atos, pan Michal VONKA (Fakulta chemicko-inženýrská Vysoké školy chemicko-technologické v Praze) za vědecko-výzkumnou práci na « Multi-scale Modelling of Evolution of Hetero-phase Polymer Systems »

Speciální cena – IT4Innovations, slečna Markéta PALONCÝOVÁ (Přírodovědecká fakulta – Univerzita Palackého v Olomouci) za vědecký výzkum na problematice « Computer Simulations of Small Molecules Interactions with Biomembranes »

Cena Jean-Marie Lehna - Solvay CR, pan Jan PŘECH (Ústav fyzikální chemie, AVČR – Ústav chemické technologie, Praha) za zpracování doktorandské práce na téma « Design and Properties of Nanosheet Titanosilicate Catalysts »

Speciální cena – České společnosti chemické, slečna Lucie POKORNÁ (Fakulta technologie ochrany prostředí – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze) za vědeckou práci věnovanou « Microaeration, i.e. biological method for biogas desulphurization »

Speciální cena Galerie KODL za humanitní vědy , slečna Alžběta FILIPOVÁ (Masarykova Univerzita v Brně) za výzkumnou činnost na « The Circulation of Milanese relics during the Early Middle Ages and their impact on Arts and Architecture »

Kompletní seznam všech výherců letošního ročníku vědeckých cen naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v Praze:
www.ifp.cz/Laureats-2016-Pri...

Slavnostní předávání vědeckých cen Francouzského velvyslanectví (Buquoyský palác, 22. června 2016)

JPEG - 878 kb
J.E. Jean-Pierre ASVAZADOURIAN, velvyslanec Francie v České republice, během svého úvodního proslovu.
JPEG - 937.1 kb
Místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace pan Arnošt MARKS při svém projevu.

JPEG - 1 Mb
Laureáti Ceny SANOFI za farmacii společně s J.E. velvyslancem Francie v České republice Jean-Pierrem ASVAZADOURIANEM, s nositelem Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 profesorem Jean-Marie LEHNEM a se zástupci společnosti Sanofi – panem Liborem KYTYREM a paní Janou KONOPÍKOVOU.
JPEG - 1.2 Mb
Laureáti Ceny Josepha FOURIERA za počítačové vědy společně s J.E. velvyslancem Francie v České republice Jean-Pierrem ASVAZADOURIANEM, s nositelem Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 profesorem Jean-Marie LEHNEM a se zástupcem společnosti Bull/Atos panem Jaroslavem VOJTĚCHEM.
JPEG - 1.1 Mb
Laureáti Ceny Alberta SCHWEITZERA za lékařství společně s J.E. velvyslancem Francie v České republice Jean-Pierrem ASVAZADOURIANEM, s nositelem Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 profesorem Jean-Marie LEHNEM a se zástupcem společnosti Pierre-Fabre Medicament panem Radoslavem FURMANEM.
JPEG - 1.2 Mb
Laureáti Ceny Jean-Marie LEHNA za chemii společně s J.E. velvyslancem Francie v České republice Jean-Pierrem ASVAZADOURIANEM, s nositelem Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 profesorem Jean-Marie LEHNEM a se zástupcem společnosti Solvay panem Patrickem MAESTREM.
JPEG - 1 Mb
Laureáti Speciální ceny za humanitní vědy udílené ve spolupráci s Galerie KODL společně s J.E. velvyslancem Francie v České republice Jean-Pierrem ASVAZADOURIANEM, s nositelem Nobelovy ceny za chemii za rok 1987 profesorem Jean-Marie LEHNEM a se zástupkyní Galerie KODL paní Eliškou CHARVÁTOVOU.
JPEG - 1.1 Mb
Všichni laureáti vědeckých cen udělených Francouzským velvyslanectvím v roce 2016.

Tisknout článek Verze pro tisk