Program spolufinancovaných stipendií 2014/2015

Francouzského velvyslanectvi v České republice a obchodních firem

Přejete si :
- získat budoucí spolupracovníky a zahrnout je do vašich plánů
- posílit potenciál vašich současných spolupracovníků
- připravit či posílit pobočku vaší společnosti v České republice
- podpořit vzdělání nadaných českých vysokoškolských student

Francouzské velvyslanectví v České republice vám nabízí:

Program spolufinancovaných stipendií

kombinuje finanční prostředky tří partnerů:
- společností
- různých francouzských vysokoškolských vzdělávacích institucí („Grandes écoles“, Inženýrské vysoké školy a Univerzity)
- Francouzského velvyslanectví v České republice - Francouzského institutu v Praze

pro

vybrané nejlepší české studenty:
- posledních ročníků magisterského stupně (nejlépe Master 2, což odpovídá
pátému ročníku v České republice) studium ve Francii v oblasti odpovídající
potřebám vaší společnosti
- prestižní studijní programy v angličtině či ve francouzštině
- projekt realizovaný díky kvalifikované spolupráci vysoké úrovně mezi
vědeckou a univerzitní sekcí Francouzského institutu v Praze a
francouzskými institucemi vysokoškolského vzdělávání

podporu vaší strategie na mezinárodním poli

- díky stážím přizpůsobeným potřebám vaší společnosti
- případným přijetím kvalitních českých stážistů ve vaší společnosti

Spolupráci

s Francouzským velvyslanectvím v Praze při:
- propagaci stipendijních programů v České republice
- vyhledávání stáží odpovídajících vašim potřebám
- společném hledání vhodných uchazečů

pro

společnou investici:
- spolufinancování stipendia na 6 až 10 měsíců (podle délky stáže)
pokrývající životní náklady studenta 767€/měsíc*, pojištění a některé
studijní výdaje (pro informaci : v roce 2013 byla průměrná výše stipendia 1150€/měsíc, tzn. 575€/měsíc hradí Francouzské velvyslanectví a 575€/měsíc hradí společnost)
- případná jazyková příprava a přípravné kurzy pro studium ve Francii na
Francouzském institutu v Praze před odjezdem studenta
*Minimální částka. Společnost může, pokud si to přeje, svůj příspěvek zvýšit.

investici do kvality vzdělávání

záruka do budoucna:
- výběr a odborná příprava budoucích českých spolupracovníků nejvyšší kvality
- přínos stáže nejlepších českých studentů ve vaší společnosti
- studium specializovaných vysokoškolských programů na renomovaných
francouzských vysokoškolských vzdělávacích institucích

Kontakty

- Mathieu WELLHOFF
Atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci
tel: +420 221 401 024
mathieu.wellhoff ifp.cz

- Julie HALLAC
Zástupkyně atašé pro vědu a vysoké školy
tel: +420 221 401 003
julie.hallac ifp.cz

Tisknout článek Verze pro tisk