Studium na střední škole "Rok ve Francii"

Francouzský institut v Praze nabízí českým středoškolákům možnost odjet studovat na jeden školní rok na střední školu (lyceum) do Francie. Čeští studenti plní řádnou školní docházku stejně jako jejich francouzští spolužáci.

Ubytování je během školního týdne zajištěno v internátě školy a studenti se stravují ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Víkendy studenti tráví v hostitelských rodinách.

Studium se realizuje ve 2. ročníku (fr. classe de première). V tomto ročníku si studenti gymnázií volí jednu ze tří větví: humanitní větev (tzv. "série L"), ekonomickou a společenskovědní větev ("série ES"), příp. přírodovědnou větev ("série S"). Studenti, kteří se hlásí ze středních odborných škol, vykonávají ve Francii školní docházku v podobně zaměřených oborech vzdělání, které realizují v ČR.

Studenti, kteří mají zájem nechat si uznat absolvované studium (nebo jeho část) na lyceu ve Francii, se musejí obrátit na ředitele své kmenové školy v České republice a domluvit se na dalším postupu.

Pro více informací o programu "Rok ve Francii" prosím kontakujte:

Mgr. Jiří Votava, MBA
projektový manažer - excelentní obory vzdělání a školní mobility
e-mail: jiri.votava ifp.cz
tel.: 221 401 057
vCard

Jsme také na Facebooku !