Petr Šimon, místopředseda Francouzské aliance v Plzni, rytířem Řádu Akademických palem

Petr Šimon, místopředseda Francouzské aliance v Plzni, profesor francouzštiny a koordinátor mezinárodních projektů v rámci festivalu „Plzeň, evropské město kultury 2015“, obdržel dne 24. září 2015 ve Francouzské alianci v Plzni Řád Akademických palem. Insignie rytíře jmenovanému osobně předal francouzský velvyslanec v České republice, pan Jean-Pierre Asvazadourian, jako výraz uznání jeho příkladné celoživotní profesní dráhy a za jeho významné přispění k posílení česko-francouzských vztahů.

Řád Akademických palem je určen k ocenění francouzských i zahraničních odborníků, za jejich angažovanost v oblasti vzdělání, vědy a výzkumu, a dále osobnostem, které se aktivně a výjimečným způsobem podílejí na vzájemné intelektuální, vědecké a kulturní výměně.

Tisknout článek Verze pro tisk