Patrick Weil: Hranice, migrace a otázky identity v dnešní Evropě


Fonds d’Alembert

čtvrtek 11. února 2016 18:30
Ambassade de France

Debata o společenských tématech

Na pozvání Francouzských institutů v České republice, v Rakousku a v Maďarsku a ve spolupráci s Filozofickou fakultou v Praze, přednese eminentní francouzský sociolog Patrick Weil zahajovací přednášku cyklu „Fonds d’Alembert“ nazvaného „Hranice, migrace a otázky identity v dnešní Evropě“.

Patrick Weil v současné době zastává pozici vedoucího výzkumu v CNRS v Ústavu pro sociální dějiny Sorbonny Paris I. Ve svých pracích se zabývá historií přistěhovalctví ve Francii.
V letech 1981-82 zastával funkci vedoucího kabinetu státního tajemníka pro imigraci a v roce 1997 ho premiér Lionel Jospin pověřil vypracováním reformy legistlativy týkající se národnosti a imigrace. V letech 1996 až 2002 byl rovněž členem Vysoké rady pro integraci.

Simultánní tlumočení zajištěno.
Vstup jen na rezervaci.

Kapacita sálu je v této chvíli bohužel vyčerpána. Děkujeme za pochopení.

Tisknout článek Verze pro tisk