Oficiální organizace a profesionální instituce

- MINISTERSTVO KULTURY – ŘEDITELSTVÍ KNIHY A ČETBY -
Ředitelství knihy a četby jako ústřední správní orgán vytváří hodnocení a předpisy v oblasti knih a četby. Při uskutečňování státní politiky se opírá o Regionální ředitelství pro kulturní záležitosti a o jejich poradce pro knihu a četbu.

Vykonává dohled na Francouzskou národní knihovnou, Veřejnou informační knihovnou a Národním centrem knihy.

http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/dll98.htm


- NÁRODNÍ CENTRUM KNIHY -

Posláním Národního centra knihy je podporovat celý knižní řetězec (autory, nakladatele, knihkupce, knihovny, propagátory knih a četby), a zejména vytvářet a šířit literárně nejnáročnější díla. Poskytuje půjčky a dotace na základě posudku odborných komisí.

www.centrenationaldulivre.fr


- MEZINáRODNí KANCELÁŘ FRANCOUZSKÉHO NAKLADATELSTVÍ (BIEF) -

BIEF je instituce, která se zabývá propagací francouzského nakladatelství na mezinárodní úrovni. Zajišťuje :
-  hromadnou prezentaci děl francouzských nakladatelů na knižních výstavách a veletrzích po celém světě
-  odborná setkání profesionálů a školení pro knižní profesionály v zahraničí
-  pobyty ve Francii pro některé z nich v době konání Knižního veletrhu v Paříži, ale i ve francouzských nakladatelstvích
-  BIEF je také institucí, která přijímá zahraniční profesionály a usnadňuje jim kontakt s jejich francouzskými kolegy
-  svým členům poskytuje studie o zahraničním knižním trhu, o postavení francouzské knihy v zahraničí – ve smyslu poskytování práv a vývozu
-  vydává Čtvrtletní dopis a speciální přílohy, ale i syntézy.

www.bief.org


- Institut français - Livre et Promotion des savoirs -

Sdružení pro šíření francouzského myšlení se angažuje v oblasti knihy a psaní. Je privilegovaným partnerem Francouzské kulturní sítě v zahraničí (oddělení pro spolupráci a kulturu, kulturní centra a střediska, francouzské aliance).

Jeho posláním je :
-  propagovat francouzský jazyk a frankofonní kultury,
-  podporovat aktivity zaměřené na mezinárodní kulturní spolupráci prostřednictvím vydávání a šíření děl,
-  poskytovat služby v oblasti vzdělávání a získávat vybavení, zařízení a materiál od francouzských kulturních služeb a institucí v zahraničí,
-  koordinovat kulturní akce, týkající se knižní oblasti a soudobého francouzského myšlení.

www.institutfrancais.com/livre-et-promotion-des-savoirs/Presentation/de17.html

Tisknout článek Verze pro tisk