Nejčastější otázky

1. Kdy a jak se můžu zapsat do kurzů?

2. Jakou učebnici si mám koupit?

3. Je možné vrátit peníze za kurzovné? Co pro to mám udělat?

4. Je možné v průběhu roku změnit kurz nebo skupinu?

5. Mohu si vybrat učitele před zahájením výuky?

6. Bude mě učit francouzský lektor?

7. Jak mohu zaplatit kurz?

8. Musím se dostavit na zápis osobně a hned zaplatit?

9. Pokud chybím, je možné lekci nahradit?

10. Jaký je rozdíl mezi DELFem a DALFem?

11. Chtěl/a bych znát termíny a ceny zkoušek DELF a DALF.


1. Kdy a jak se můžu zapsat do kurzů?

Termíny a podmínky zápisů najdete v rubrice „Zápisy

2. Jakou učebnici si mám koupit?

Doporučujeme počkat na první hodinu a koupit učebnici až po domluvě s lektorem.

3. Je možné vrátit peníze za kurzovné? Co pro to mám udělat?

Poplatek za kurz je nevratný vyjma případů vyšší moci, kdy musíte předložit co nejdříve řádně doloženou žádost a napsat nám na adresu: cours ifp.cz.

4. Je možné v průběhu roku změnit kurz nebo skupinu?

Můžete změnit skupinu, ale jen v prvních dvou týdnech od zahájení kurzů. Musíte se co nejrychleji obrátit na sekretariát kurzů.
Pozor!!! V této žádosti vám můžeme vyhovět pouze v případě, že máme ještě volná místa v jiných skupinách.

5. Mohu si vybrat učitele před zahájením výuky?

Ne. Francouzský institut vám není schopen sdělit identitu vašeho lektora před zahájením kurzů.

6. Bude mě učit francouzský lektor?

Francouzský institut v Praze není schopen sdělit národnost vašeho lektora před zahájením kurzů. Klademe větší důraz na pedagogické vzdělání lektora než na jeho národnost.

7. Jak mohu zaplatit kurz?

Kurz můžete platit hotově, platební kartou nebo převodem z účtu. V případě, že kurz bude platit zaměstnavatel/společnost, předložte při zápisu objednávku, na základě které vystaví IFP daňový doklad - fakturu.

8. Musím se dostavit na zápis osobně a hned zaplatit?

Ne, nemusíte. Pokud jste úplný začátečník, nebo už jste absolvoval/a předchozí semestr, můžete zaslat naskenovanou přihlášku emailem, někdo též může přijít za vás s vyplněnou a podepsanou přihláškou. Kurz poté zaplatíte bankovním převodem na základě poskytnuté faktury. Přihlášení do kurzu je platné až po jeho zaplacení.

9. Pokud chybíme, je možné lekci nahradit?

Ne. Průběh výuky je stanoven dopředu a tudíž není možné opakovat několikrát jednu lekci, i když jeden nebo více studentů chybí.

10. Jaký je rozdíl mezi DELF a DALF?
- DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) je určen pro studenty úrovně A1 (základní) až B2 (nezávislý uživatel) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL).
- DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) je určen pro studenty, kteří dosáhli vysoké jazykové úrovně ve francouzštině (úrovně C1 a C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL).

Pokud se chcete dozvědět čemu odpovídají tyto úrovně v souvislosti s úrovněmi kurzů ve Francouzském institutu v Praze a s úrovněmi podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL), klikněte zde.

11. Chtěl/a bych znát termíny a ceny zkoušek DELF a DALF.

Pokud chcete znát příští termíny zápisů a zkoušek DELF a DALF, podívejte se do rubriky DELF a DALF.

Tisknout článek Verze pro tisk