Náš závazek

1) PRAGMATICKÁ VÝUKA

Vytvořili jsme workshopy, ve kterých můžeme vaše zaměstnance připravit na každodenní pracovní situace, se kterými se mohou při práci setkat:

- Specificky zaměřené kurzy odpovídající potřebám Vašich zaměstnanců dle jejich postavení.

- Simulace reálných situací, převážně hrou rolí a řešením případových studií, kdy účastníci používají idiomatické výrazy a vhodná slovíčka.

- Seznámení s kulturními zvyklostmi a chováním Francouzů, kteréžto znalosti jsou z profesního hlediska absolutně nezbytné.

- Kurzy kladoucí důraz na projev jak ústní, tak písemný.

2) TRANSPARENTNÍ INFORMACE

Poskytneme vám kompletní a transparentní informace o našich lektorech, jejich zkušenostech, náplni našich kurzů, používaných pedagogických materiálech a pomůckách, našich cenách, našich storno podmínkách a o podmínkách zápisu na kurzy.

3) PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

Vždy před zahájením výuky:

- Proběhne rozřazovací test, během kterého se určí úroveň studentů tak, aby mohly být vytvořeny homogenní skupiny.

- Společně definujeme jasné a přesné cíle, kterých by se mělo v kurzech dosáhnout.

Zavazujeme se, že Vás budeme podrobně informovat o pokrocích každého ze studentů. Po celou dobu výuky a při závěrečné testu vyhodnocujeme čtyři jazykové části (mluvení, psaní, porozumění psanému projevu a porozumění mluvenému projevu). Tímto vám poskytneme veškeré podklady pro úplné vyhodnocení Vaší investice.

4) KVALIFIKOVANÍ LEKTOŘI

- Všichni naši lektoři jsou soustavně proškolováni.
K výuce jsou používány dynamické výukové metody a v hodinách používají různé pedagogické pomůcky a informační zdroje.

- Naše metody a programy jsou neustále aktualizovány.

- Francouzský institut určí kontaktní osobu, která bude mít na starost koordinaci výuky ve vaší společnosti a bude studentům k dispozici několik hodin týdně.

Tisknout článek Verze pro tisk