Společné francouzsko-české magisterské programy

Double Degree in Industrial Engineering (rok vzniku 2009)

Partneři:
Vysoké učení technické Brno - Arts et Métiers ParisTech Centre de Cluny

Jedná se o navazující dvouletý magisterský program, jehož cílem je připravit absolventy na práci v oblasti strojírenských technologií a výrobní techniky, se zaměřením na leteckou výrobu. Před nástupem na tento specializovaný cyklus musí čeští studenti v rámci bakalářského stupně vysokoškolských studií absolvovat roční pobyt na francouzské univerzitě. Závěrečný ročník tohoto navazujícího studia probíhá opět na partnerské vysokoškolské instituci v zahraničí. Během něj studenti kromě výuky absolvují i stáž ve strojírenském podniku. Pro francouzské studenty tohoto programu začíná magisterské studium ročním pobytem v zahraničí, přičemž následné řešení diplomové práce se může opět uskutečňovat v České republice.

Tento navazující magisterký cyklus je zakončen sepsáním a obhajobou diplomové práce před mezinárodní komisí. Po úspěšném zakončení studia obdrží absolventi dva plnohodnotné inženýrské diplomy z obou partnerských akreditovaných vysokých škol.

http://ensam.fme.vutbr.cz/?lang=en

Kontakty :

Prof. Ing. Miroslav PISKA

Tel: (+420) 541 142 555

piska fme.vutbr.cz

David PRAT
David.prat ensam.eu


Lingvistické teorie a praxe : jazykověda (rok vzniku 2009)

Partneři:
Jihočeská univerzita České Budějovice - Univerzita Paris Descartes – Sorbonne

Toto francouzko-české navazující magisterské studium, jehož absolventi získají dvojí diplom - z české a z francouzské univerzity, si klade za cíl vychovávat specialisty v oblasti lingvistiky, kteří najdou uplatnění zejména ve sféře vzdělávání, vědy a výzkumu, mezinárodních vztahů či v překladatelské praxi. Studium je dvouleté. První rok studia se odehrává v České republice a druhý pak ve Francii. Výuka probíhá ve francouzském jazyce, tudíž uchazeči o toto studium musejí prokázat znalost francouzštiny minimálně na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Kontakty :

PhDr. Ondřej PESEK, Ph.D.

Tel : (+420) 387 774 905

onpesek ff.jcu.c z

Pr. Jean-Pierre GOUDAILLIER

jpg paris5.sorbonne.fr


Master study Applied electronics & embedded systems (rok vzniku 2009)

Partneři:
Západočeská univerzita Plzeň - Francouzská univerzita: ESIEE Paris

Jedná se o společný navazující magisterský studijní program, který je zakončen ziskem dvojího diplomu z obou partnerských univerzit. Výuka probíhá střídavě ve Francii a v České republice, proto je u uchazečů o studium vyžadována dobrá znalost francouzštiny a angličtiny.

http://dd-uwb-esiee.zcu.cz/en/index.php

Kontakty :

Vjeceslav GEORGIEV

Tel : (+420) 377 634 275

georg kae.zcu.cz

Didier DEGNY

Tél : (+33) 145 926 010

d.degny esiee.fr


Master - Strojírenství a průmysl

Partneři :
Západočeská univerzita Plzeň - Ecole centrale Marseille

Kontakty :

Jiri POLANSKY

polansky kke.zcu.cz

Christophe POUET

Tel. : +33 (0) 4 91 05 45 56

iaffairs centrale-marseille.fr

Tisknout článek Verze pro tisk