Hostitelské školy

Francouzský institut v Praze spolupracuje s cca 20 středními školami, z nichž některé se staly tradičními hostitelskými školami studenty z České republiky.

Studenti odjíždějí na lycea zpravidla po dvou nebo po třech, nicméně v mimořádných případech mohou odjet na lyceum individuálně nebo naopak může francouzská škola přijmout ke studiu čtyři nebo i více studentů v daném školním roce.

Rozřazení studentů do jednotlivých hostitelských škol závisí na několika faktorech:

- kapacita míst v internátě školy (chlapecký/dívčí internát)
- počet míst v ročníku, do kterého je student navržen
- počet hostitelských rodin, které může škola zajistit

V rámci decentralizované spolupráce mezi českými a francouzskými územními správami odjíždějí studenti do partnerského kraje ve Francii. Jedná se o tyto případy:

- Kraj Vysočina + Champagne-Ardenne
- Moravskoslezský kraj + Lotrinsko
- Plzeňský kraj + Franche-Comté
- Středočeský kraj + Burgundsko

Tisknout článek Verze pro tisk