Knihkupectví

- POBYTOVÁ STIPENDIA A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO KNIHKUPCE - MINISTERSTVO KULTURY A KOMUNIKACE / POBYTY PRO ZAHRANIČNÍ FRANKOFONNÍ KNIHKUPCE / KULTURNÍ POBYTY "KNIHA A ČETBA" -

Každý rok na podzim nabízejí Kulturní pobyty (Séjours Culture) asi čtyřiceti profesionálům individuální a tematický program, složený z osobních setkání a odborných prohlídek při některé z francouzských veřejných či soukromých kulturních institucí v Paříži anebo v regionech. Tyto pobyty, jejichž program je zaměřen na metody řízení a organizace kultury ve Francii, se týkají následujících oblastí : kulturní činnosti; výtvarné umění; muzea; architektura, urbanismus a památky ; film; knihy a četba, knihovny ; archivy ; tanec, hudba, divadlo, cirkus.

Podle svého zaměření, odbornosti a pracovního projektu se účastníci setkávají se svými institucionálními partnery, odpovědnými pracovníky a profesionály z různých kulturních zařízení, sdružení, se soukromými partnery, umělci, organizátory festivalů a jiných kulturních akcí.

Kulturní pobyty umožňují účastníkům konfrontovat své zkušenosti a znalosti, rozšířit si své schopnosti, navázat kontakty se svými francouzskými kulturními partnery a podílet se na vytváření sítě mezinárodních profesionálů.

Místo setkání : Paříž/Île-de-France anebo v regionech

Doba trvání: 3 týdny, z toho 2 týdny individuálního pobytu

http://www.mcm.asso.fr, rubrika "programmes de formation" (vzdělávací programy)


- DOTACE PRO FRANCOUZSKÁ KNIHKUPECTVÍ V ZAHRANIČÍ -

Tato dotace je určena knihkupectvím v zahraničí, která již mají určitý sortiment knih, ale také knihkupectvím, která vytvářejí svá vlastní oddělení knih ve francouzštině. Dotace podporuje také zakládání přímo francouzských knihkupectví.

http://www.centrenationaldulivre.fr


- ODBOROVÁ ORGANIZACE FRANCOUZSKÉHO KNIHKUPECTVÍ (SFL) -

SLF, odborová organizace francouzského knihkupectví, vznikla v roce 1999 a v současné době zastupuje na 500 nezávislých knihkupectví všech velikostí, všeobecných i specializovaných a rozptýlených po celém území.

Úlohou SLF, jakožto klasické odborové organizace, je ochrana duševních i hmotných zájmů knihkupecké profese.

www.slf.com


- FRANCOUZSKÁ A ZAHRANIČNÍ KNIHKUPECTVÍ S VLASTNÍMI INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI (SÍŤ DILICOM) -

DILICOM (nový název společnosti Edilectre) je mezioborová služba, která již od roku 1989 usnadňuje rozvoj Výměny elektronických dat (EDI) v komerčním knižním sektoru. Je určena především distributorům a knihkupcům.


- KNIHKUPCI V ZAHRANIČÍ -

BIEF nabízí seznam knihkupců, kteří nabízejí francouzské knihy.

www.bief.org


- MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ FRANKOFONNÍCH KNIHKUPCŮ -

Mezinárodní sdružení frankofonních knihkupců (AILF), které má více než 150 členů po celém světě, pořádá vzdělávací programy, usnadňuje přístup k knihkupeckým pracovním nástrojům, poskytuje informace a organizuje setkání.

www.librairesfrancophones.org


- FRANKOFONNÍ KNIHKUPECTVÍ -

Seznam internetových stránek francouzských knihkupectví (přes 200) nabízený Globe-Gate, americkými internetovými stránkami, kde najdou potřebné internetové zdroje studenti i učitelé cizích jazyků.

http://globegate.utm.edu/french/globegate_mirror/libr.html

Tisknout článek Verze pro tisk