Program F. X. ŠALDA

- CO JE TO PROGRAM NA PODPORU VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI ? -

Program na podporu vydavatelské činnosti (PAP) byl zřízen francouzským Ministerstvem zahraničních věcí v roce 1991. V současné době je rozšířen asi v 70 zemích po celém světě, V každé krajině nese grant jméno po velké literární osobnosti toho či onoho státu.
Program na podporu vydavatelské činnosti představuje důležitou součást aktivit Oddělení literatury. Díky této spolupráci došlo k navázání dlouhodobých kontaktů a výměn mezi nakladateli, překladateli i knihovníky. Zařazení díla do Programu na podporu vydavatelské činnosti v podstatě znamená, že je možné prostřednictvím dotace na překlad sledovat cestu knihy od stadia projektu až k publikaci a následně přispět k její propagaci u čtenářů.
V České republice funguje tento program na podporu vydavatelské činnosti, pojmenován po velkém literárním kritikovi Františkovi Xaveru Šaldovi, od roku 1993. Od té doby bylo jeho zásluhou do češtiny přeloženo již 500 děl francouzských a frankofonních autorů. V současné době se připravuje 50 dalších titulů.


- CÍLE PROGRAMU NA PODPORU VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI „F. X. ŠALDA“ -

-  Zpřístupnit českým čtenářům díla pokládaná za významná nebo reprezentativní a přispět tak k šíření současné francouzské literatury a myšlení
-  Povzbudit nakladatelství v ambiciózní vydavatelské politice
-  Podpořit práci překladatelů, a tím napomoci vydávání knih přeložených z francouzštiny


- FORMY PODPORY -

Program „F. X. Šalda“ poskytuje podporu ve třech formách:

-  pouze místní dotace
-  pouze úhrada autorských práv
-  úhrada autorských práv + místní dotace

Výše dotace není předem pevně stanovena, závisí na celkovém rozpočtu k dispozici pro daný rok.


- JAKÉ KNIHY PROGRAM PODPORUJE ? -

Mezi knihami vydanými v rámci Programu F. X. Šalda převládají sice autoři 20. století, literární díla a publikace z oblasti humanitních a společenských věd, avšak program je otevřen pro všechny žánry. Přijímány jsou také projekty z oblasti komiksu, literatury pro děti a mládež, přírodních věd…


- POSTUP -

- předepsaný formulář (ke stažení níže)
- vyplněný rozpočet (ke stažení níže)
- prezentace nakladatelství
- prezentace knihy a důvod, proč byla vybrána k vydání
-  smlouva o postoupení práv („contrat de cession“) - uzavřená s francouzským nakladatelstvím

Podmínky uhrazení autorských práv: Autorská práva mohou být proplacena pouze nakladatelům se sídlem a bankovním účtem ve Francii. Pokud žádáte o uhrazení autorských práv, je nutné mít uzavřenou smlouvu s francouzským nakladatelem, avšak práva nesmí být zaplacena předem. Nakladatele informujte, že žádáte o dotaci na úhradu práv prostřednictvím instituce Institut français (Paris). V případě kladného vyřízení žádosti jsou práva proplacena přímo francouzskému nakladateli. Českému nakladateli nelze zpětně proplatit již zaplacená práva.

Smlouva o autorských právech: Smlouva o autorských právech: Vzhledem k tomu, že se množily případy zrušení nebo neúnosného prodlení projektů, které obdržely dotaci Šalda, což poškozuje ostatní žadatele, a zároveň je zpřísněna kontrola dvouleté lhůty na vydání dotované knihy, jsme nuceni požadovat smlouvu s francouzským nakladatelem již v momentě podávání žádosti.


Příští uzávěrka podávání žádostí: 10. prosince 2017
Doručte poštou nebo osobně na adresu:
Bureau du livre, Institut français de Prague, Štěpánská 35, 111 21 Praha 1

Elektronicky na adresu: katarina.hornackova ifp.cz


- KALENDÁŘ - - pozor změna - dvě kola do roka!

1. kolo

- uzávěrka přijímání žádostí 10. prosince 2017
- leden: zasedání komise pro přidělení dotací a návrhy na uhrazení autorských práv
- leden 2018: vyrozumění nakladatelů o přidělení místních dotací
- únor : rozhodnutí Institut français (Paris) o uhrazení autorských práv a uzavření smluv s Francouzským institutem a Institut français (Paris)
- uhrazení autorských práv francouzskému nakladateli Institut français (Paris) do konce roku
- vyplacení místní dotace po vydání knihy

2. kolo
pozor, dotace jen na autorská práva
- uzávěrka přijímání žádostí 15. května 2018
- květen: zasedání komise pro přidělení dotací a návrhy na uhrazení autorských práv
- červen: rozhodnutí Institut français (Paris) o uhrazení autorských práv
- uzavření smluv s Francouzským institutem a Institut français (Paris) do konce června
- uhrazení autorských práv francouzskému nakladateli Institut français (Paris) do konce roku

Prosíme Vás, abyste vzhledem k zavedení dvou kol programu Šalda do roka, povinnému dodání smlouvy o autorských právech k žádosti a zpřísněnému dohledu na dvouletou lhůtu na vydání dotovaných knih pečlivě zvážili načasování Vašich projektů a podávali pouze kompletní žádosti, které vyhoví všem pravidlům.


- ROZHODOVÁNÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE -
Projekty nakladatelů každoročně přezkoumává hodnotitelská komise. Předsedá jí ředitel Francouzského institutu, který pak sezve další členy komise, kde jsou zastoupení také představitelé českého překladatelského a univerzitního prostředí. Jednotlivé projekty komisi představuje vedoucí Literární sekce. O dotacích na autorská práva rozhoduje Institut français (Paris) – kulturní agentura podléhající francouzskému Ministerstvu zahraničí. Literární sekce vybírá z přihlášených projektů návrhy, které musí být poté schváleny Institut français (Paris).

- FORMULÁŘE -

Word - 40 kb
demande / žádost
Excel - 13.1 kb
budget / rozpočet
Word - 34.5 kb
postup sestavení žádosti
Tisknout článek Verze pro tisk