Chci studovat na bilingvní sekci. Jak na to?

Do prvního ročníku bilingvní sekce se mohou hlásit žáci ze 7. ročníku základní školy nebo odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia (sekunda).

Výběr žáků se provádí na základě výsledků z předchozího studia nebo vykonáním přijímací zkoušky (test z českého jazyka a matematiky a test studijních předpokladů). Přijímací řízení si organizuje každá škola zvlášť a žáky vybírá podle nejlepších dosažených výsledků.

Více o podmínkách přijetí ke studiu se dozvíte na konkrétní bilingvní sekci. Kontakty naleznete zde.

Předchozí znalost francouzštiny není nevyžadována.

Tisknout článek Verze pro tisk