Internát a stravování

Ubytování českých studentů je zajištěno v internátě školy od pondělí do pátku. Jestliže se výuka koná také v sobotu, studenti zůstávají ubytováni na internátě z pátku na sobotu.

Internáty jsou součástí školního kampusu.

Některé internáty umožňují studentům příjezd po víkendu již v neděli večer.

Studenti bydlí ve dvou až čtyřlůžkových pokojích (zvlášť chlapci a zvlášť dívky).

Studenti se stravují třikrát denně ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře).

Rodiče studentů hradí režijní náklady na internát, tzv. "frais d’internat" (tj. ubytování a stravování ve školní jídelně). Tyto náklady se pohybují v rozmezí 1.500,- až 1.700,- eur za celý školní rok. Platby se provádějí ve třech tranších (poměrná částka za každý trimestr zvlášť) formou bezhotovostní platby.

V průběhu školního roku zasílá lyceum rodičům studentů celkem 3 faktury:

- v průběhu měsíce září: faktura za 1. trimestr (září-prosinec)
- v průběhu měsíce ledna: faktura za 2. trimestr (leden-březen)
- v průběhu měsíce dubna: faktura za 3. trimestr (duben-červen)

Francouzský institut v Praze žádné faktury nezasílá ani nepřijímá žádné platby.

NB: Na víkendy jezdí čeští studenti do francouzských hostitelských rodin.

Tisknout článek Verze pro tisk