Inaugurace Plateformy CEFRES

Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francouzské republiky v Praze, Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze, a Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky, slavnostně zahájí 7. a 8. října 2015 činnost česko-francouzské platformy výzkumu v humanitních a společenských vědách, nazvanou Platforma CEFRES, jež spojuje Univerzitu Karlovu v Praze, Akademii věd České republiky a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES).

Platforma CEFRES, vytvořená v návaznosti na smlouvu z 21. listopadu 2014 podepsanou dvěma hlavními akademickými institucemi v České republice, francouzským národním centrem pro vědecký výzkum CNRS a Francouzským velvyslanectvím v České republice, leží na paritním principu a podporuje společnou vzdělávací, výzkumnou i publikační činnost. Její aktivity jsou založené na dialogu mezi disciplínami a na spolupráci po celé střední Evropě s cílem dosáhnout většího začlenění do evropského výzkumného prostoru. CEFRES spustil svou novou výzkumnou politiku v úzké spolupráci se svými partnery a zároveň již za podpory vědeckých aktivit spojujících vědce z Francie a zemí Visegrádské čtyřky.

Inaugurace se uskuteční ve dvou dnech a na třech místech:

• Inaugurace nových prostor a knihovny CEFRESu v budově Akademie věd České republiky na adrese Na Florenci 3.
• Recepce na Francouzském velvyslanectví za setkání českých a francouzských partnerů, 7. října v 18 hodin.
• Inaugurační přednáška francouzského sociologa Bernarda Lahira v Karolinu 8. října v 16 hodin.

PDF - 281.5 kb
Tisknout článek Verze pro tisk