ADMINISTRATIVNÍ A PRÁVNÍ FRANCOUZŠTINA

Pro studenty, stážisty a odborníky z oboru.

Úroveň B2: umožňuje vykonávat běžné úkony právní či administrativní sféry, a to jak ústně, tak
písemně. Připravuje na složení zkoušky z profesní francouzštiny DFP JURIDIQUE B2

Úroveň C1: pomáhá zvládnout právní a administrativní jazyk, komunikovat přesně a adekvátně
mluvenou i písemnou formou.

Zápisy do podzimních kurzů

Tisknout článek Verze pro tisk