VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE 2017

Tyto vzdělávací programy jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, v jejich závěru Vám bude vystaveno osvědčení o absolvování školení.

Zápisné na jeden vzdělávací program činí 1350,- Kč


- Préparer ses apprenants à l’examen du DELF B1
- Jak připravit studenty na mezinárodní zkoušku DELF B1

ZÁPISY: 1. 6. – 25. 8. 2017 / TERMÍNY KURZŮ: 28. 8. 2017
6 hodin = 8 VH (vyučovacích hodin po 45 min)
09h00-10h30 / 10h30-12h00 / 13h00-14h30 / 14h30-16h00


- Préparer ses apprenants à l’examen du DELF B2
- Jak připravit studenty na mezinárodní zkoušku DELF B2

ZÁPISY: 1. 6. – 25. 8. 2017 / TERMÍNY KURZŮ: 29. 8. 2017
6 hodin = 8 VH (vyučovacích hodin po 45 min)
09h00-10h30 / 10h30-12h00 / 13h00-14h30 / 14h30-16h00


- Enseigner la grammaire de façon vivante et communicative dans des activités de production
- Učit gramatiku živě a komunikativně pro ústní a písemný projev

ZÁPISY: 1. 6. – 25. 8. 2017 / TERMÍNY KURZŮ: 30. 8.2017
6 hodin = 8 VH (vyučovacích hodin po 45 min)
09h00-10h30 / 10h30-12h00 / 13h00-14h30 / 14h30-16h00


- Promouvoir la lecture et l’écriture en classe de FLE (niveau A2/B1)
- Vést žáky ve třídě FLE (úroveň A2, B1) ke čtení a psaní

ZÁPISY: 1. 6. – 25. 8. 2017 / TERMÍNY KURZŮ: 31. 8. 2017
6 hodin = 8 VH (vyučovacích hodin po 45 min)
09h00-10h30 / 10h30-12h00 / 13h00-14h30 / 14h30-16h00


Chcete-li se zapsat na některý ze vzdělávacích programů, zašlete nám vyplněnou přihlášku na cours ifp.cz


Word - 225 kb
Přihláška-vzdělávací program
Tisknout článek Verze pro tisk