Hostitelské rodiny

Studenti mohou odjet studovat do Francie pouze v případě, je-li pro ně zajištěna hostitelská rodina na víkendy (o víkendech se internáty ve Francii zavírají a francouzští studenti odjíždějí domů k rodičům; zpátky na internát se vracejí zpravidla v neděli večer nebo v pondělí ráno).

Hostitelskou rodinu vybírá zpravidla lyceum; většinou se jedná o rodiny studentů školy nebo profesory lycea. Není pravidlem, že se jedná o jednu rodinu na celý školní rok (např. proto, že se rodina nemůže zavázat hostit studenta během celého roku), ale student může během studia vystřídat i více rodin (např. tím, že bude mít každý "trimestr" jinou hostitelskou rodinu).

Čeští studenti se vracejí domů během školních prázdnin (podzimní "dušičkové" prázdniny, vánoční prázdniny, zimní prázdniny, jarní prázdniny).

Před samotným dojezdem do Francie dostanou studenti kontakt na hostitelskou rodinu, se kterou by se měli co nejdříve spojit.

Náklady na pobyt v hostitelské rodině

Náklady na pobyt v hostitelské rodině představují zpravidla částku 50,- eur za víkend. Konkrétní částka záleží na lokalitě a na tom, zda lyceum např. požádá o zprostředkování hostitelských rodin místní agenturu (v tomto případě může být cena i mírně vyšší).

Je na rodičích studenta a francouzské hostitelské rodině, aby se mezi sebou domluvili:

- o jakou konkrétní částku se bude jednat
- jakým způsobem se bude tato částka hradit (zda v hotovosti, nebo bankovní převodem)
- v kolika splátkách (např. každý týden, každý měsíc nebo čtvrtletně)

Materiály pro hostitelské rodiny:

- Charta pro hostitelské rodiny (francouzsky)
- Doporučení hostitelským rodinám (francouzsky)
- Smlouva (vzor návrhu, francouzsky)
- Přenesení zodpovědnosti rodičů/zákonných zástupců (česky)
- Přenesení zodpovědnosti rodičů/zákonných zástupců (francouzsky)

Tisknout článek Verze pro tisk