Učitelé na bilingvních sekcích

Bilingvní výuka klade na pedagogy velmi vysoké požadavky, a proto je nezbytné, aby se nadále vzdělávali. Čeští vyučující, kteří si na bilingvních sekcích přejí vyučovat nejazykový předmět ve francouzštině, mají tudíž k dispozici nabídku specificky zaměřených odborných seminářů a stáží:

- semináře věnované metodice výuky daného nejazykového předmětu,
- „praktické stáže s odborným dohledem“ na francouzských partnerských školách,
- jazykové kondiční kurzy,
- stáže dalšího vzdělávání v daném předmětu v České republice a/nebo na Slovensku.

Týmová práce mezi českými a francouzskými vyučujícími je nezbytná jak uvnitř každé ze sekcí a v každém vyučovaném předmětu, tak také v rámci všech čtyř bilingvních sekcí.

Úloha francouzských vyučujících:
Na každé bilingvní sekci působí dva francouzští vyučující, přičemž jeden z nich vyučuje francouzskou/frankofonní literaturu a druhý některý z nejazykových předmětů vyučovaných ve francouzštině, a jeden lektor francouzštiny jako cizího jazyka.

Francouzští vyučující na bilingvních sekcích:

- koordinují síť vyučujících daného předmětu,
- zajišťují kontakt s Francouzským velvyslanectvím v rámci organizace dalšího vzdělávání v České republice,
- a také dohlížejí na to, aby bilingvní studium probíhalo podle schválených vzdělávacích programů tak, aby všichni studenti dosáhli srovnatelné úrovně a mohli úspěšně vykonat bilingvní maturitní zkoušku.

Tisknout článek Verze pro tisk