Vysvědčení o maturitní zkoušce

Studenti dostávají vysvědčení o maturitní zkoušce, na kterém je uveden seznam předmětů, ve kterých vykonali zkoušku v českém a ve francouzském jazyce, a hodnocení z těchto předmětů.

Dále také získávají francouzské osvědčení, které jim umožňuje zapsat se na francouzské univerzity, aniž by museli skládat test z francouzštiny. Toto osvědčení dokládá znalost francouzského jazyka odpovídající nejméně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studenti česko-francouzských bilingvních sekcí mohou být hrdí: mají v kapse bilingvní maturitu!

Předávání česko-francouzské bilingvní maturity studentům…

…Gymnázia Jana Nerudy v Praze

…Gymnázia Matyáše Lercha v Brně

…Slovanského gymnázia v Olomouci

…Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře

Tisknout článek Verze pro tisk