Všeobecné podmínky k přijetí ke studiu

Uchazeči jsou vybírání na základě celostátního výběrového řízení konaného v České republice. Výběr je dvoukolový:

- cca pol. března: písemný test z francouzštiny
- cca pol. dubna : pohovor před komisí (pouze nejlépe umístění uchazeči po 1. kole)

Každý uchazeč o studium musí:

- mít českou státní příslušnost nebo mít trvalý pobyt v České republice
- být žákem školy zapsané v rejstříku škol MŠMT
- být žákem 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích)
- mít dobrou znalost francouzského jazyka (úroveň B1 podle SERRJ)
- studovat další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)

Carnotovo lyceum v Dijonu přijímá ke studiu dívky i chlapce.

Lyceum Alphonse Daudeta v Nîmes přijímá ke studiu pouze dívky.

Výběrové řízení k přijetí ke studiu vyhlašuje české ministerstvo školství (MŠMT) každý rok během listopadu/prosince školního roku na další školní rok. Pro získání dalších informací sledujte webové stránky servisní organizace MŠMT Dům zahraniční spolupráce (Akademická informační agentura).

Více o aktuální podobě studia na českých sekcích a materiálních podmínkách pobytu ve Francii se dozvíte zde.

Ke stažení:

- praktická příručka pro uchazeče o studium
- propagační video

Oba materiály laskavě poskytl Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii.

Tisknout článek Verze pro tisk