Uzávěrka přihlášek na MBA-MAE

Uzávěrka přihlášek do programu MBA - Master management et administration des entreprises je 30.4.2017. Program je řádně akreditován ve Francii a absolventi získají dva diplomy. Francouzský „Diplôme d´Etat“ Université Jean Moulin Lyon 3, iaelyon School of Management a diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze. V ČR má program akreditaci CAMBAS, kterou uděluje Česká asociace MBA škol.

Podmínky přijetí:
Dobrá znalost francouzštiny a ukončené vysokoškolské vzdělání, event. bakalářský stupeň a prokázaná praxe (min. 3 roky), popř. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro studenty 5. ročníku vysokých škol – úroveň „bac + 4“).

Školné: 60 000,– Kč (včetně DPH)
Přijímací pohovor: 11. května 2017

Více informací: http://iftg.vse.cz/

Tisknout článek Verze pro tisk