Druhé kolo přihlášek programu MBA-MAE na VŠE

6. června 2016 je uzávěrka přihlášek 2. kola přijímacího řízení do programu MBA – MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES, který nabízí Francouzsko-český institut řízení při VŠE v Praze. Program je řádně akreditován ve Francii a absolventi získávají „diplôme d´Etat“ Université Jean Moulin Lyon 3 a diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze.

Podmínky přijetí:
Dobrá znalost francouzštiny a ukončené vysokoškolské vzdělání, event. bakalářský stupeň a prokázaná praxe (min. 3 roky), popř. absolutorium 8 semestrů vysoké školy (možnost paralelního studia pro studenty 5. ročníku vysokých škol – úroveň „bac + 4“).

Školné: 55 000,– Kč (včetně DPH)
Přijímací pohovor: 8. června 2016
Více informací: http://iftg.vse.cz/

Tisknout článek Verze pro tisk