Francouzština pro bilingvní frankofonní juniory (11-12 let)

Tento kurz je určen pro frankofonní mládež, kteří používají francouzštinu doma jako běžný nástroj komunikace, nejsou ale vzděláváni ve francouzském školském systému.
Studenti získají kontakt s francouzským jazykem i francouzským prostředím mimo vlastní rodinné prostředí, a tím i sebedůvěru z pohledu své dvojí kultury a znalosti francouzské kultury.

Cílem kurzu je zlepšování písemného a mluveného projevu, a to v ryze frankofonním vzdělávacím cyklu s využitím široké škály hravých a stimulujících aktivit podporujících učení jazyka.
Žáci přicházejí do styku i s francouzskou literaturou, čímž si zlepšují lingvistické znalosti a jsou podněcováni k četbě ve francouzštině.

Všechny naše kurzy vás připraví na oficiální zkoušku z francouzkého jazyka (DELF).

Zápisy do podzimních kurzů

Více v naší brožuře

Tisknout článek Verze pro tisk