Knihovny - Archivy

- POBYTOVÁ STIPENDIA A VZDěLÁVACÍ PROGRAMY PRO KNIHKUPCE - MINISTERSTVO KULTURY A KOMUNIKACE - POBYTY PRO ZAHRANIČNÍ FRANKOFONNÍ KNIHKUPCE - KULTURNÍ POBYTY "KNIHA A ČETBA" -

Každý rok na podzim nabízejí Kulturní pobyty asi čtyřiceti profesionálům individuální a tematický program, složený z osobních setkání a odborných prohlídek při některé z francouzských veřejných či soukromých kulturních institucí v Paříži anebo v regionech. Tyto pobyty, jejichž program je zaměřen na metody řízení a organizace kultury ve Francii, se týkají následujících oblastí : kulturní činnosti; výtvarné umění; muzea; architektura, urbanismus a památky ; film; knihy a četba, knihovny ; archivy ; tanec, hudba, divadlo, cirkus.

Podle svého zaměření, odbornosti a pracovního projektu se účastníci setkávají se svými institucionálními partnery, odpovědnými pracovníky a profesionály z různých kulturních zařízení, sdružení, se soukromými partnery, umělci, organizátory festivalů a jiných kulturních akcí.

Kulturní pobyty umožňují účastníkům konfrontovat své zkušenosti a znalosti, rozšířit si své schopnosti, navázat kontakty se svými francouzskými kulturními partnery a podílet se na vytváření sítě mezinárodních profesionálů.

Návštěva :
- Francouzské národní knihovny
- Návštěva Veřejné informační knihovny
- Návštěva místních veřejných knihoven
- Vedení projektu na konzervaci knihovnických nebo archivních sbírek
- Metoda řízení projektu v knihovnách
- Elektronické prameny v knihovnách : "Kulturní pobyty"

Místo setkání : Paříž/Île-de-France anebo v regionech

http://www.mcm.asso.fr, rubrika " programmes de formation" (vzdělávací programy)


- ODBORNÉ STÁŽE V KNILOVNĚ NABÍZENÉ MINISTERSTVEM KULTURY A KOMUNIKACE -

Tyto pobytové programy se týkají frankofonních knihovníků, kteří ve své knihovně zastávají funkci vedoucího oddělení nebo projektu. Přednost mají projekty, umožňující vytvoření trvalé sítě pro výměnu informací mezi knihovníky.
Vybraní knihovníci získají pobytové stipendium a ubytování zdarma. Tyto stáže trvají měsíc až jeden rok.
Přijímacími institucemi jsou : Francouzská národní knihovna, Veřejná informační knihovna, Městské knihovny.

viz internetové stránky uvedených institucí.


- POBYTOVÁ STIPENDIA A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ARCHIVÁŘE - MINISTERSTVO KULTURY A KOMUNIKACE -

- Vedení projektu konzervace knihovnických nebo archivních sbírek
- Mezinárodní archivářská technická stáž
- Archivářská teorie a praxe
- Kulturní pobyty " archivy "

http://www.mcm.asso.fr
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/formation.index.html


- SDRUŽENÍ FRANCOUZSKÝCH KNIHOVNÍKŮ -

ABF vystupuje jako mluvčí knihovnické profese na národní a mezinárodní úrovni, jako prostor pro komunikaci a setkávání členů sdružení, ale i pro studium a badatelskou činnost zaměřenou na všechny vědecké, technické i administrativní otázky, a konečně také jako informační síť.

www.abf.asso.fr


Tisknout článek Verze pro tisk