Autoři

- STÁŽE PRO SPISOVATELE - MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH A EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTI, MAGISTRÁT MĚSTA PAŘÍŽE -

Nabídka stáží v « Recollets » pro profesionální spisovatele a umělce v délce 3 až 6 měsíců. Účastníky vybere porota na základě projektu, na kterém by chtěli pracovat v Paříži během svého pobytu. Vítězové jsou přijati v jednom ze šesti bytových ateliérů, které jim jsou poskytnuty, a dostanou měsíční stipendium 1500 eur. Po skončení pobytu musí umělci předložit zprávu o průběhu stáže.

www.international-recollets-paris.org


- REZIDENCE « 104 » -

Tak zvaná « 104 » je nové umělecké centrum, které se nachází v 19. pařížském okrsku a zahájí provoz v roce 2008. Toto místo, zasvěcené umělecké tvorbě, je otevřeno všem druhům umění. Dvě stovky umělců z celého světa budou v tomto centru pracovat na svých projektech. 104 jako tvůrčí ateliér poskytne umělcům veškeré technické, finanční a lidské prostředky pro realizaci jejich díla. Konečné výtvory umělců budou představeny na čtyřech přehlídkách.
Vybraní umělci získají stipendium a podporu k tvorbě.

Formulář ke stažení je k dispozici na stránkách : www.104.fr


- POBYTOVÉ STÁŽE A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO AUTORY - MINISTERSTVO KULTURY A KOMUNIKACE -

Tento stipendijní program má povzbudit autory, kteří si přejí pokračovat ve svém díle in situ v rámci společného projektu literárního semináře, připraveného v součinnosti s přijímací stranou.

Tato stipendia jsou dostupná pro zahraniční autory. Profesionální autoři musí na jedné straně psát francouzsky nebo být přeloženi do francouzštiny; na druhé straně jejich dílo musí být již publikováno anebo být předmětem profesionálních představení.

Doba : od 2 do 4 měsíců

Stipendium : 1 870 € měsíčně

http://www.centrenationaldulivre.fr


- DVĚ NOVĚ DATABÁZE PRO ZAHRANIČNI AUTORY -

- http://www.artistes-etrangers.eu

za účelem poskytování informací pracovníkům v oblasti kultury, kteří se starají o zahraniční umělce a profesionální kulturní pracovníky, o úředních, daňových či právních formalitách, které musí splnit, Ministerstvo kultury a komunikace svěřilo specializované firmě Cagec vytvoření internetových stránek, které nabízejí tematické bloky a judikatury a odpovídají on-line na otázky, kladené přímo uživateli. Tyto stránky jsou dostupné zdarma francouzsky a anglicky.

- http://www.art4eu.net/fr/home/

Ministerstvo kultury a komunikace požádalo sdružení "Evropské líhně pro mladé umělce", aby vyhledalo v jednotlivých oborech živého představení (psaní, divadlo, pohádka, cirkus, pouliční umění, loutky, hudba, tanec, smíšené formy, píseň) kulturní zařízení, která přijímají na pobyt zahraniční umělce, a aby uspořádalo získané informace do databáze. Tato databáze je dostupná na internetových stránkách sdružení.

- CESTY ZA STENDHALEM -

Každoročně asi padesát francouzsky píšících autorů vydávaných ve Francii vyjíždí na zahraniční pobyt, kde se účastní projektů autorského psaní v rámci Cest za Stendhalem, dnes pod vedením CulturesFrance. Výměnou se autoři podílejí na akcích, zaměřených na propagaci kultury a kulturní výměny, organizované zahraničními misemi.

www.institutfrancais.com


- SPOLEČNOST FRANCOUZSKÝCH LITERÁTŮ -

Posláním SGDL je ochrana duševního vlastnictví, majetkových zájmů a právního a sociálního statusu všech píšících autorů.

www.sgdl.org


- DŮM SPISOVATELŮ -

Posláním Domu spisovatelů je :
-  poskytovat logistickou podporu x autorům
-  vytvářet zdroj dokumentačních a informačních pramenů o literárním životě
-  pořádat a poskytovat prostor pro literární akce
-  podporovat dialog mezi literaturou a ostatními druhy uměleckého vyjadřování
-  vystupovat jako partner veřejných i soukromých struktur, které jsou ochotné přijímat spisovatele
-  být literárním partnerem velkých celostátních kulturních iniciativ
-  spolupracovat s obdobnými strukturami v Evropě

www.maison-des-ecrivains.asso.fr


- DŮM ZAHRANIČNÍCH SPISOVATELŮ PŘEKLADATELŮ V SAINT-NAZAIRE (M.E.E.T) -

Přijímá ve Francii spisovatele a překladatele z celého světa.
M.E.E.T nabízí pobyty spisovateli i překladateli současně. Poskytne mu stipendium a velký byt v desátém patře budovy nad přístavními doky a loděnicemi Saint-Nazaire při ústí řeky Loiry.

M.E.E.T pravidelně pořádá kolokvia, veřejná čtení a setkání spisovatelů.
M.E.E.T každoročně organizuje a uděluje dvě Literární ceny:
-  Cenu Laure-Bataillon za nejlepší dílo roku v oblasti fikce vydané ve francouzském překladu
-  Cenu mladé latinskoamerické literatury Objev roku pořádanou v Latinské Americe

M.E.E.T má také své nakladatelství. Každým rokem vydává několik knih v dvojjazyčném provedení a publikuje také literární časopis meet.

www.meet.asso.fr


- FEDERACE DOMŮ SPISOVATELŮ A LITERÁRNICH PAMÁTEK -

Cílem této federace je nabízet a uskutečňovat akce zaměřené na zajištění existence, ochrany a kulturního vlivu domů spisovatelů, ale také nejrůznějších veřejných i soukromých lokalit či sbírek, spjatých se spisovateli a psaným dílem slavných osobností napříč všemi kulturami.

Za tímto účelem federace :
-  shromažďuje a šíří zajímavé informace o lokalitách a sbírkách
-  organizuje výzkumné a badatelské práce zaměřené na konkrétní lokality, díla, osobnosti
-  pořádá akce a vzdělávací pořady
-  organizuje výměny a zajišťuje spolupráci mezi členy
-  zastupuje členy na jednáních s veřejnými institucemi a asociacemi až na mezinárodní úrovni

Některé domy spisovatelů nabízejí pobyty pro spisovatele.

www.litterature-lieux.com


- VLÁMSKE POBYTY PRO SPISOVATELE A PŘEKLADATELE -

Ministerstvo kultury Vlámského společenství a bruselské literární sdružení Het beschrijf nabízejí pobyty pro spisovatele v Bruselu a ve Vollezele. Pozvaní autoři si mohou vybrat pobyt ve městě nebo na venkově. Pobyt může trvat 2 týdny až 2 měsíce. Nabídka pobytu v Bruselu a ve Vollezele je určena především těm zahraničním spisovatelům, kteří nepíší holandsky a pocházejí z Evropy, případně z jiných oblastí světa.


- MLÝN ANDÉ, CENTRUM KULTURNÍHO SETKÁVÁNÍ -

Mlýn Andé je historická památka, která byla postavena pravděpodobně koncem 12. století. Od roku 1962 je sídlem Kulturního sdružení s uměleckým a především hudebním zaměřením.

Mlýn poskytuje přístřeší hudebníkům, spisovatelům, filmařům, výtvarníkům i hercům, kteří zde nacházejí ty nejlepší podmínky k psaní, zkoušení, nahrávání, tvoření anebo setkávání.

www.moulinande.asso.fr


- PRŮVODCE NICAISE SDRUŽENÍ PŘÁTEL AUTORŮ -
Tento průvodce poskytuje veškeré užitečné informace o :
-  200 činných Sdruženích přátel autorů
-  100 Sdruženích přátel autorů, která již neexistují nebo jsou nečinná.

U prvních dvou set sdružení průvodce odpovídá na nejčastější otázky : existuje jedno nebo více sdružení? Na koho se obrátit? Jak se stát členem? Vydává sdružení nějaký věstník? Pokud ano, jak je možné jej získat? Je možné zúčastnit se schůze sdružení? Je možné využívat fond sdružení?


VILA MARGUERITE YOURCENAR
KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ KULTURNÍ DIVERZITY

Vila Marguerite Yourcenar, Centrum evropských spisovatelů, se nachází na severu Francie, u belgické hranice, v srdci hor Monts de Flandre a 40 km od města Lille. Každý rok nabízí tvůrčí pobyty v délce jednoho až dvou měsíců pro patnáct evropských spisovatelů. Ve vyjímečném prostředí rodinného sídla Marguerite Yourcenar (1903-1987) situovaném v přírodní rezervaci mají autoři možnost pracovat na svých rukopisech.
Kandidovat mohou autoři s trvalým pobytem v Evropě a/nebo autoři, kteří publikovali u evropského vydavatele alespoň jednu knihu (nepočítají se publikace na náklady autora). Všechny literární žánry jsou přijímány (román, poezie, divadlo, esej, komiks, dětská literatura...). Kandidáti jsou vybírání nezávislou porotou složenou z odborníků a evropských literárních osobností. Pobyt ve Vile Marguerite Yourcenar je doprovázen měsíčním stipendiem ve výši 1800 Euro.

Informace a přihlášky poskytuje paní Françoise Bultez : fbultez1 cg59.fr
Přihlášky na rok 2013 musí být poslány do 31.ledna 2012

Tisknout článek Verze pro tisk