Osvědčení C1

Studenti, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku na česko-francouzských bilingvních sekcích, také získávají „osvědčení C1“.

Toto osvědčení vydává francouzský ministr školství a podepisuje ho velvyslanec Francouzské republiky v ČR. Toto osvědčení je dokladem o:

-  úrovni vzdělání, které odpovídá ve francouzském vzdělávacím systému úrovni dosahované v závěrečném ročníku mezinárodních sekcí na gymnáziích,
-  vzdělání se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty,
-  znalosti francouzského jazyka odpovídající nejméně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro zobrazení osvědčení o znalosti francouzského jazyka vydávaného ministerstvem školství Francouzské republiky klikněte zde.

Tisknout článek Verze pro tisk