Výzva k podávání přihlášek do programu Courants 2016

Dva nové semináře pro profesionály z kulturních institucí

- Kulturní instituce ve službách městského a územního rozvoje

- Umělecká tvorba v digitální éře

- Cílová skupina: profesionálové podílející se ve své zemi na vedení kulturních projektů s dopadem na územní rozvoj (ředitelé nebo vedoucí projektů v kulturních institucích, vedoucí kulturních odborů při územních samosprávách, vedoucí rozvoje a řízení kulturní politiky)
- Termín stáže: 1. – 10. června 2016
- Místo konání stáže: Paříž a Bordeaux
- Termín odevzdání přihlášek na Francouzsky institut v Praze: středa 6. dubna 2016

Oba semináře pouze v angličtině, znalost francouzštiny není nutná!

- Zde v příloze program stáží ve francouzštině a v angličtině a přihlášky v angličtině

- Přihlášky zasílejte na adresu:
Francouzský institut v Praze, paní Markéta Žaludová
Štěpánská 35, box 850, 111 21 Praha 1

- Informace:
Francouzský institut v Praze, paní Markéta Žaludová
Tel. 221 401 005, e-mail: marketa.zaludova ifp.cz
www.ifp.cz nebo www. www.maisondesculturesdumonde.org

Word - 154.2 kb
Application_form_Cul­ture_territorial_EN.­docx
Word - 152.7 kb
Application_form_Dig­ital_creation_EN.doc­x
opendocument text - 129 kb
Seminaire_Creation_n­umerique_FR.odt
opendocument text - 128.2 kb
Seminaire_Culture_te­rritorial_FR.odt
opendocument text - 127.4 kb
Seminar_Culture_terr­itorial_EN.odt
opendocument text - 127.8 kb
Seminar_Digital_crea­tion__EN.odt
Tisknout článek Verze pro tisk