Slavnostní předávání cen 10. ročníku soutěže l’ORÉAL-UNESCO « Pro ženy ve vědě »

konané dne 23. května 2016 v Buquoyském paláci

J.E. Jean-Pierre ASVAZADOURIAN, velvyslanec Francie v České republice, při uvítacím projevu.

náměstkyně ministryně školství Dana PRUDÍKOVÁ při svém proslovu.

Finalistky 10. ročníku soutěže o Cenu l’ORÉAL-UNESCO konané v České republice.

velvyslanec Francie v České republice J.E. Jean-Pierre ASVAZADOURIAN s oběma vítězkami soutěže - RNDr. Martinou JOHNSON POKORNOU, doktorandkou na Univerzitě Karlově v Praze, a RNDr. Klárou ŘEHÁKOVOU, doktorandkou na Botanickém ústavu Akademie věd České republiky, za přítomnosti náměstkyně ministryně školství Dany PRUDÍKOVÉ a organizačního výboru:
ředitele l’ORÉAL Česká republika pana Tomáše HRUŠKY, místopředsedy Akademie věd České republiky pana profesora Vladimíra MAREČKA, předsedkyně výběrové komise paní profesorky Blanky ŘÍHOVÉ a vedoucího tajemníka České komise pro UNESCO JUDr. Karla KOMÁRKA.


J.E. Jean-Pierre ASVAZADOURIAN, velvyslanec Francie v České republice, při podpisu manifestu « Pro ženy ve vědě ».


Tisknout článek Verze pro tisk